Leasing nieruchomości , jak na nim zarabiać

Ilustracja do artykułu

Oferty leasingowe w Polsce są z roku na rok bardziej popularne, całkiem niedawno leasing objął także nieruchomości, jest to dla nas nowe zjawisko. Zaistniało około 20 lat temu i do dziś się rozwija. Przedsiębiorcy inwestują również w nieruchomości, wykorzystują potencjał wzrostu cen by zainwestować w leasing nieruchomości finansowany ze źródeł zewnętrznych, nie obciążając przy tym płynności finansowej własnej firmy. Niecałe 10lat temu firmy inwestowały w leasing nieruchomości , których wartości łączne sięgały 30 milionów złotych.

Firmy zainteresowały się tą formą leasingową z wielu powodów, jednym z nim jest tak, że leasing nieruchomości to często bardzo korzystna forma zainwestowania w nieruchomość, a następnie jej sprzedaż, jest to leasing zwrotny nieruchomości.

Leasing zwrotny nieruchomości polega głównie na szybkim obrocie finansów w firmie, odbywa się to w następujący sposób, upraszczając: Firma wykupuje w leasing nieruchomości , następnie firma leasingowa pozwala na tzw. Leasing zwrotny nieruchomości, więc odkupienie nieruchomości od leasingobiorcy przez firmę leasingową. Jest to opłacane z paru względów, pozwala firmie na obrót kapitałem i dalsze inwestowanie w inne nieruchomości lub rozwijanie firmy w inny sposób.

Podczas zawierania umowy na leasing zwrotny nieruchomości  możemy również zawrzeć umowę na warunkach dalszego użytkowania nieruchomości, dzięki czemu po pierwsze sprzedajemy leasingowaną nieruchomość, nawet na drugi dzień, po drugie korzystamy z niej aż do końca trwania umowy leasingowej. 

Leasing nieruchomości w leasingu operacyjnym jest rozwiązaniem które pozwala na przyśpieszoną amortyzację dzięki której w ciągu paru lat uda nam się zamortyzować nawet ponad 60% wartości nabytej nieruchomości . Po zakończeniu leasingu nieruchomości możemy nabyć ową nieruchomość za cenę o wiele niższą, znacznie niższą nić jej cena rynkowa.

Leasing nieruchomości może przebiegać według różnych form leasingowej, właśnie leasing operacyjnym w którym to firma leasingowa jest właścicielem nieruchomości i to ona amortyzuje nieruchomość, przez co okres na który możliwy jest leasing wynosi co najmniej 10lat, jest to zależne od czasu amortyzacji ta nie może wynosić niż 40%.

Sprawa wygląda inaczej kiedy leasing nieruchomości jest zawarty na podstawie leasingu finansowego, ponieważ tutaj nie ma czasu minimalnego na czas umowy leasingowej. Amortyzacji dokonuje sam leasingobiorca .

Podczas leasingowania samochodu czy innych przedmiotów leasing wygląda inaczej niż w przypadku nieruchomości. Leasing samochodu jest korzystniejszy niż kredyt, ale czy jest tak w przypadku nieruchomości? Tak, w nieco mniejszym stopniu ale jak najbardziej. Istotna kwestią w sprawie leasingu nieruchomości jest chęć współpracy firmy leasingowej a różnicy między chęcią udzielenia kredytu na zakup nieruchomości. Wymogi banku wobec firmy która chcę zakupić nieruchomość są bardzo wysokie, trudne do spełnienia w przypadku firm leasingowej wygląda to odwrotnie. Zazwyczaj zabezpieczeniem firmy leasingowej jest sam przedmiot leasingu. Leasing zwrotny nieruchomości jest jedną z form szybkiego obrotu finansami, niesie za sobą również pewne konsekwencji, ponieważ jest to leasing nieruchomości więc nie działa jak na zasadzie leasingu chociażby samochodu. 

Tworzysz nowy komentarz

captcha